Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaBEEN projektas (2005-2007)Rezultatai

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

BEEN projekto rezultatai

Čia yra pristatomi svarbiausi bei baigiamieji BEEn projekto rezultatai bei pasiekimai, pasiekti paskutiniame projekto periode. Visus kitus, su kokrečia darbo užduotimi susijusius dokumentus, galima rasti čia. Prezentacijos, pristatymai bei visa kita BEEN projektą liečianti informacija yra pasiekiami prisijungus BEEN tinklo narių teisėmis.

Politikos dokumentas (Policy paper)

Svarbiausių BEEN projekte pasiektų rezultatų apžvalga bei rekomendacijos, ko turėtų būti imtasi, siekiant platesnio efektyvų energijos naudojimą gyvenamuosiuose pastatuose skatinančių priemonių BEEN projekto šalyse-partnerėse įgyvendinimo, yra pateikiama politikos dokumente.

Dokumentas-vadovas (Manual)

Projektui vadovaujantis partneris – Berlyno miesto savivaldybės, Miesto vystymosi departamentas paruošė bei išleido BEEN dokumentą-vadovą, paaiškinanti BEEN projekto metu gautus rezultatus. Tai galite parsisiųsti anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Informaciniai lankstinukai

Informaciniai lankstinukai išleisti visomis projekto kalbomis pateikia susistemintą darbo užduočių WP2, WP3 ir WP4 rezultatų bei rekomentacijų apžvalgą.

Geriausios praktikos pavyzdžiai

Žemiau pateikta ataskaita bei jos priedai pristato geriausių praktikos pavyzdžių (Best Practice Project – BPP) įgyvendinimą bei rezultatus. Dokumentacijoje pateikiama baigiamoji penktosios darbo užduotis (WP5) ataskaita, kurioje įvertinami keturi geriausios praktikos pavyzdžiai. Čia yra pateikiamas gautų rezultatų ir to, kas buvo užsibrėžta pirminiame projekto etape, palyginimas. Prieduose pateikiama detalus kiekvieno geriausios praktikos pavyzdžio aprašymas.

Baigiamoji ataskaita apie projekto BEEN geriausios praktikos pavyzdžius (225 KB)

Estija
Priedas 1 Estija (1.9 MB)
Priedas 2 Estija (686 KB)
Priedas 3 Estija (142 KB)

Lenkija
Priedas 4 Lenkija (936 KB)

Lietuva
Priedas 5 Lietuva (325 KB)

Latvija
Priedas 6 Latvija CCM (528 KB)
Priedas 7 Latvija CCM (412 KB)

 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.Switch here to this page in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.Switch here to this page in Polish.Switch here to this page in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz