Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

AvalehtBEENetwork-istKoostöövõrgustiku liikmedThe Credit and Export Guarantee Fund KredEx

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

The Credit and Export Guarantee Fund KredEx

The Credit and Export Guarantee Fund KredEx

KredEx on loodud 2001. Aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eesmärgiga parandada Eesti kesk- ja väikeettevõtete rahastamisvõimalusi, vähendada ekspordiga seotud krediidiriske ning võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

KredExi missioon on luua kapitalile ligipääsu parandamise abil võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks ning elamistingimuste parandamiseks. KredExi visiooniks on olla avalikkuse huvides tegutsev isemajandav garantiifond, mis vähendab turutõrkeid ning suunab krediiditurgu.

KredExi käendus on mõeldud väike ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on oma tegevust alles alustamas või kellel puudub piisav tagatis pangast laenu saamiseks. KredEx tagab pangale osa ettevõtte laenust, liisingutehingust või pangagarantiist, suurendades sellega oluliselt ettevõtete rahastamisvõimalusi ja kiiret kasvu.

Ekspordigarantii aitab ettevõtjal kindlustada tasu laekumise, tarnitud kauba või osutatud teenuse eest ja maandada maksete krediidiriske. Samuti võimaldab ekspordigarantii pakkuda ostjale soodsamaid ja paindlikumaid maksetingimusi ning siseneda uutele ja ka ebastabiilsematele turgudele. KredExi poolt pakutava ekspordigarantiiga on eksportijal võimalik kindlustada nii lühi- kui ka pikaajalisi eksporditehinguid ning alates 2005. aasta kevadest ka välismaale tehtavaid otseinvesteeringuid.

Eluasemevaldkonnas on KredExi tegevuse eesmärgiks Eesti elamumajanduse arengukava elluviijana aidata kaasa olemasoleva elamufondi säilimisele ning eluasemega seotud finantseerimisprobleemide leevendamisele. KredExi eluasemelaenu käendused on mõeldud noortele peredele, noortele spetsialistidele ning tagastatud majades elavatele üürnikele, võimaldades neil oma eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks pangast laenu saada.

KredExi teiseks oluliseks eesmärgiks eluaseme vallas on toetada kortermajade kordategemist ja tõsta elanike teadlikkust kortermajade renoveerimise teemal. Alates 2003. aasta kevadest väljastab sihtasutus kortermajadele rekonstrueerimistoetusi, mis on mõeldud korterelamu põhikonstruktsioonide, kande- ja piirdekonstruktsioonide, elektrisüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimise ja renoveerimisega seotud töödeks.

Contact

The Credit and Export Guarantee Fund KredEx
Estonia

Mirja Adler
Tel: +372-667-4128
Fax: +372-667-4101
eMail: kredex@kredex.ee
Web: www.kredex.ee
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.The current language is Estonian.This page is not available in Latvian.This page is not available in Lithuanian.This page is not available in Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Uudised

Detsember 2008
Euroopa Komisjon võttis vastu eelnõu kasutada kõigis EL-i 27 riigis EFRE- struktuurfondi vahendeid hoonete energiatõhusamaks muutmiseks. veel(en)

Detsember 2008
BEEN kulude arvutamise mudel on nüüdsest saadaval tasuta allalaadimiseks BEENetworki liikmetele lingi „Liikmele“ all. veel (en)

November 2008
Eluhoonete ja maakasutuse UNECE komitee koostas kontseptsiooni energia säästmiseks eluhoonetes. veel (en)

November 2008
BEEN-i põhipartner esitles projekti „7. Euroopa Energiasäästmise Päevad“ tulemusi Breslaus. veel (en)

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz